Analyse .

Elk Plan van Aanpak start met een grondige analyse van de aanbestedingsstukken. Hieruit kan vaak al de zorg van de opdrachtgever gehaald worden. Vervolgens kijk ik naar de omgeving: waar gaat het project plaatsvinden? Wie heeft daar last van? Of: wie heeft voordeel van het eindresultaat?


De inschrijfleidraad is bepalend voor de structuur en opbouw van de tekst. De leden beoordelingscommissie bepalen de invalshoek en de mate van technische detaillering. Ook uw kennis is onmisbaar: wellicht heeft u al vaker voor de betreffende opdrachtgever ingeschreven of werk uitgevoerd.

 

Al direct aan het begin van onze samenwerking maak ik de zogenaamde 'kapstok' voor de tekst, op basis van de leidraad. Dit geeft richting aan welke input er moet komen gedurende het tenderproces.