Input .

Na een eerste intake volgen de overleggen met uw tenderteam. Ik breng een bezoek aan de locatie en/of voer deskresearch uit. Een stakeholdersanalyse in een vroeg stadium geeft zicht op de belangen die spelen. Dit is essentiële input om tot een projectspecifiek Plan van Aanpak te komen, met maatregelen op maat. 


Ook een risico-inventarisatie is onmisbaar. Ik heb ruime ervaring in risicodossiers volgens de RISMAN methode. Tijdens een risicosessie stimuleer ik uw team om met SMART beheersmaatregelen in techniek, aanpak, fasering en planning te komen. 

 

Alle input verwerk ik steeds in de kapstoktekst. Zo raakt deze steeds verder gevuld. Daarbij kijk ik steeds kritisch of we de vraag in de leidraad goed beantwoorden. En dus maximaal scoren op EMVI!