Mijn meerwaarde .

In de afgelopen 12 jaar heb ik ruime kennis en ervaring opgedaan met het schrijven, redigeren en reviewen van, vaak winnende, EMVI-plannen. Met name voor aannemers in de civiele techniek. De projecten variëren van het onderhoud aan of de aanleg van wegen, tunnels en remmingswerken tot bouwteams en ingenieursdiensten. Voor opdrachtgevers zoals provincies, gemeenten en waterschappen. In contractvormen als UAV-GC, D&C en RAW.

 

Ik ben opgeleid in het communicatievak en heb een voorliefde voor techniek. Ik ben een analytische denker, kan goed hoofd- en bijzaken onderscheiden en kom snel tot de kern. Daarbij heb ik een vlotte pen.

EMVI-documenten .

Ervaring met onderwerpen zoals:

BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie), fasering en planning, risicomanagement, omgevingsmanagement, verkeersmanagement, ontwerp, Systems Engineering, duurzaamheid, etc.