Werkwijze .

Als EMVI-adviseur en plannenschrijver achterhaal en doorgrond ik de klantvraag, zoek samen met u naar creatieve oplossingen en vertaal dit naar een SMART en overtuigend Plan van Aanpak. Een plan met, voor de beoordelaar, duidelijke meerwaarde. Deels put ik uit mijn eigen jarenlange ervaring, maar de kennis en ervaring van u en uw tenderteam is in het schrijfproces onmisbaar. U bent tenslotte zelf de inhoudelijk expert.

Analyse .

Alles begint met de aanbestedingsstukken. Waar zit de zorg van de opdrachtgever? En welk effect heeft het werk op de omgeving? Wie beoordeelt het plan?

Input .

Wat volgt zijn overleggen met het tenderteam, locatiebezoek, een stakeholdersanalyse, risicosessies, etc. We bedenken oplossingen en maatregelen op maat.

Output .

De tekst vormt zich tot een 100% versie. SMART en actief geschreven. Of ik redigeer en review uw aangeleverde tekst. Met als resultaat: een EMVI-plan dat optimaal scoort!